Beräkna preliminär avgift

Det året barnet fyller tre år reduceras avgiften för barnets förskoleplats automatiskt från och med 1 juli. Då har barnet enligt skollagen rätt till allmän förskola minst 525 timmar per år. Du betalar då för all tid över 15 timmar per månad. Om barnet endast går 15 timmar i veckan betalar du 0 kronor.
 
Ange hushållets totala inkomst per månad före skatt. Ange antal barn som har ett omsorgsbehov i förskola, pedagogisk omsorg eller fritidsverksamhet.